УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Спеціалізація: Економіка підприємства

Випускова кафедра: Економіки промисловості та організації виробництва

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра


        Практика економічного життя країни в умовах ринкової економіки підтверджує, що результативність виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить, перш за все, від компетентності і творчої активності економістів, глибокого знання ними економіки, законодавчої бази та соціальних аспектів господарювання. Адже економіка підприємства - це наука про ефективність виробництва, про шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших витратах.

        Економіка підприємства - це найбільш універсальна економічна спеціальність, яка дає можливість оволодіти прийомами і методами ефективного ведення бізнесу і організації виробництва, досягнення підприємствами найкращих результатів при найменших витратах, а також забезпечення їх стратегічної конкурентоспроможності.

        Профіль підготовки «Економіка підприємств» забезпечує підготовку кваліфікованих фахівців в області економіки для професійної роботи в економічних, фінансових, маркетингових, виробничо-економічних і аналітичних службах організацій різних галузей, сфер і форм власності, а так само в фінансових, кредитних і страхових установах, органах державної і муніципальної влади, науково-дослідних організаціях, установах системи вищої та середньої професійної освіти.

       Структура навчання за напрямом підготовки "Економіка підприємства" передбачає сувору послідовність і логіку викладу дисциплін: починаючи з характеристики сутності та змісту господарської діяльності підприємств усіх форм власності. Логічним завершенням програми підготовки є дисципліни, присвячені організації господарської діяльності на окремо взятому підприємстві (планування роботи підприємства, організація виробництва, аналіз та оцінка ефективності господарської діяльності, формування стратегії розвитку в умовах конкурентного ринку).

       В результаті навчання студент оволодіває наступними видами професійної діяльності: підприємницька; організаційна; адміністративна; експертна; нормативно-методична; інформаційно-аналітична; педагогічна. Освітf за цим напрямом і профілем є унікальним поєднанням класичної економічної освіти і прикладних навичок з економіки. Фундаментальність пропонованих знань дає можливість випускникам продовжити свою освіту на магістерських програмах.

         Студенти спеціальності «Економіка підприємства» отримують професійні практичні навички і вмітимуть:

• Складати кошториси і контролювати їх виконання
• Аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства
• Контролювати своєчасне і правильне обчислення та перерахування податків і зборів до бюджетів різних рівнів
• Оцінювати вартість бізнесу і окремих його активів (нерухомості, землі, виробничих машин, транспортних засобів, нематеріальною, інтелектуальної власності)
• Готувати, систематизувати і узагальнювати інформацію про майно, зобов'язання та господарські операції підприємства
• Виявляти проблеми економічного характеру, пропонувати способи їх вирішення
• Організовувати виробничі процеси на підприємствах
• Розробляти структуру підприємства (організації)
• Розраховувати норми праці на підприємстві
• Розробляти поточні плани підприємства і його підрозділів, а також бізнес-проекти окремих проектів, наприклад по впровадженню нової продукції
• Розраховувати собівартість продукції і послуг підприємства (організації)
• Встановлювати ціни на продукції і послуги, тарифи на роботи підприємства (організації)
• Визначати витрати виробництва та вживати заходів щодо їх зниження
• Дослідити споживчий попит на товари і послуги підприємства (організації)
• Планувати доходи і витрати підприємства

       Після закінчення вузу випускники спеціальності можуть займати посади:

- керівника підприємства, начальника бюро, відділу, з організації праці та заробітної плати, матеріально-технічного постачання, планово-економічного відділу, начальник виробництва, начальник відділу (у складі управління);

- консультанта з економічних питань, з ефективності підприємництва, з раціоналізації виробництва;

- наукового співробітника-консультанта з економіки;

- професіонала з корпоративного управління, з розвитку персоналу, з управління активами, з антикорупційної діяльності, з інноваційної діяльності;

- фахівця з ефективності підприємництва, з корпоративного управління, з управління активами

        Успішне оволодіння спеціальністю «Економіка підприємства» дозволить випускникам  стати добре підготовленими висококваліфікованими працівниками, знання, навички та вміння яких будуть відповідати широкому спектру вакансій ринку праці: від рядових економістів до керівників фінансово-економічних служб і підприємства в цілому.

        Студенти професійного спрямування „Економіки підприємства” проходять практику та працевлаштовуються на підприємствах: ДП НВО „Південний машинобудівний завод” (м. Дніпропетровськ), ПАТ „Дніпроважпапірмаш” (м. Дніпропетровськ), ПАТ Страхова компанія „УНІКА” (м. Київ), ПАТ „Дніпрополімермаш” (м. Дніпропетровськ), ТОВ „АГРО-СОЮЗ” (м.Дніпропетровськ), ТОВ ”Ліга регіонального розвитку ”Дніпро”” (м. Дніпропетровськ), ПАТ „ЕВРАЗ Баглейкокс” (м. Дніпродзержинськ), ПрАТ „ДОІРЕА” (м. Дніпропетровськ), УД НДКТІ „ДІНТЕМ” (м. Дніпропетровськ), ПАТ „Дніпроазот” (м. Дніпродзержинськ), ПАТ „Інтрерпайп НМТЗ„ (м. Новомосковськ), ПАТ „Веста-Дніпро” (м. Дніпропетровськ), ПАТ КБ „Приватбанк” (м. Дніпропетровськ), ТОВ „Компанія „Дніпрокераміка”” (м. Дніпропетровськ), ТОВ „АТБ-маркет” (м. Дніпропетровськ) ПАТ „Банк „Фінанси та кредит”” (м. Дніпропетровськ), ПрАТ „Інвестиційна компанія „Енергоінвест”” (м. Дніпропетровськ).