УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 075 Маркетинг

Спеціалізація: Маркетинг

Випускова кафедра: Маркетингу

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра


Перехід до ринкової економіки потребує спеціалістів, компетентних у питаннях функціонування товарних і грошових ринків. Саме тут в нагоді стає „Маркетинг”. Хто такий маркетолог? Це фахівець із вивчення попиту та пропозиції на товари й послуги, а також планування заходів на основі отриманої інформації, що допомагають підвищити прибутковість бізнесу.

Будь-якій фірмі, що робить або реалізує яку-небудь продукцію, необхідно знати, наскільки результати її праці затребувані на ринку, що саме пропонують конкуренти, яку ціну готові платити за цей товар покупці. Знати все про пропозицію й попит на конкретну продукцію покликані маркетологи.

Основне завдання таких фахівців – дослідження попиту на вироблену продукцію й організація її збуту, тобто пошук потенційних покупців, визначення тих сегментів ринку, на яких цю продукцію доцільно просувати.

Крім того, часто перед ними постає завдання з’ясувати, чому покупця приваблюють саме ці товари або послуга, як можна заохотити людей придбати той чи інший товар. Адже основний обмежувальний фактор для розвитку будь-якого бізнесу – це попит на вироблені товари й послуги або його відсутність. Як говорив Г. Форд: ”Ця машина в усіх відносинах ідеальна, за винятком того, що її перестали купувати”. Це може бути зумовлене різними причинами – занадто висока ціна, недостатня якість, непривабливий зовнішній вигляд, відсутність у потенційних покупців інформації про товар, неблагозвучна назва ( до речі, саме із цієї причини автомобіль „Жигулі” у свій час перейменували в «Ладу» – колишня назва в ряді європейських мов нагадувала лайку). А можливо, цей товар просто нікому не потрібний. Відповідно виробникові в усіх цих випадках потрібно діяти по-різному, щоб підвищити свої прибутки. Провести рекламну кампанію, змінити дизайн, шукати можливості для зниження ціни або змінити торгівельну марку. А нерідко виявляється, що вигідніше взагалі перепрофілюватися на інший товар. Саме маркетолог у результаті проведених досліджень повинен дати обґрунтовані рекомендації, а також допомогти втілити їх у життя. Від його професіоналізму й сумлінності залежить успіх будь-якого бізнесу – адже жодна фірма не зможе вижити на ринку, якщо буде виробляти незатребувану продукцію, яка не знайде свого споживача.

Робота маркетолога дуже різноманітна, як різноманітні й товари, які виробляються й продаються в сучасному світі.