УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 186 Видавництво та поліграфія

Спеціалізація: Видавничо-поліграфічна справа

Випускова кафедра: Переробки пластмас та фото-, нано- і поліграфічних матеріалів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра


                    

У сучасному суспільстві видавничо-поліграфічна справа є однією з найбільш поширених галузей діяльності людини. Вона включає рекламу й рекламні технології, дизайн у поліграфії, видавничу справу та редагування. Сучасні технології виготовлення та обробки поліграфічних та фотографічних матеріалів для видавничо-поліграфічних виробництв.

Фахівці, підготовлені до роботи на видавничо-поліграфічних підприємствах, можуть займатися технічними випробуваннями, проводити наукові дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, працювати у галузі вищої освіти.

Студенти професійного спрямування „Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв” вивчають основні процеси виробництва друкованої продукції, технології одержання поліграфічних матеріалів, технології утилізації відходів поліграфічних підприємств, технології, обладнання й матеріали, що використовуються в галузі виробництва поліграфічної продукції.

Дисципліни, що вивчають фахівці з цієї спеціальності:

  • «Реклама і дизайн у поліграфії»
  • «Основи поліграфії»
  • «Поліграфічні матеріали та їх властивості»
  • «Фотографічні матеріали та їх властивості»
  • «Основи інформаційних технологій»
  • «Настільні видавничі системи»
  • «Теорія кольору та кольоровідтворення»
  • «Печатки та штампи»
  • «Фото та композиційні матеріали» та ін.

                  


Випускники спеціальності „Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв” мають право працювати дизайнерами у поліграфії, у друкарнях, типографіях, редакціях газет і журналів, інженерами-технологами на видавничо-поліграфічних виробництвах фото- та поліграфічної продукції, у рекламних агенціях, на підприємствах для виготовлення тари й упаковки з картону. у фотолабораторіях, фотостудіях та ін.