УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Відділ науково-технічної інформації (ВНТІ, 261 кімната, перемичка)

Неткал Лариса Борисівна

Тел.: +38 (050) 764-96-09; е-mail: vnti@udhtu.edu.ua


1.  Перелік обов’язкових додатків, які надаються до звітів
      1.1.   Перелік обов’язкових додатків, які надаються до заключного звіту з кафедральної НДР (друга половина робочого дня педагогічних працівників)
      1.2.   Перелік обов’язкових додатків, які надаються до заключного звіту з держбюджетної НДР
      1.3.   Перелік обов’язкових додатків, які надаються до проміжного звіту з держбюджетної НДР
      1.4.   Перелік обов’язкових додатків, які надаються до заключного звіту з госпдоговірної НДР

2.  Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів

3.  Порядок державної реєстрації НДР
      3.1. Рекомендації для заповнення реєстраційних, облікових карт та інформаційних карт НТП, що подаються на магнітних носіях.
      3.2. Загальні положення.
      3.3. Порядок подання реєстраційних документів про НДР.
      3.4. Порядок подання облікових та звітних документів з НДР.
      3.5. Вимоги до оформлення реєстраційно-облікових та звітних документів.
              3.5.1. Загальні відомості.
              3.5.2. Вимоги до оформлення реєстраційної картки.
                         3.5.2.1. Загальні відомості.
                         3.5.2.2. Відомості про Виконавця.
                         3.5.2.3. Відомості про Замовника НДР.
                         3.5.2.4. Джерела, напрями та обсяги фінансування НДР.
                         3.5.2.5. Строк виконання НДР.
                         3.5.2.6. Основні відомості про НДР.
                         3.5.2.7. Заключні відомості.
              3.5.3. Вимоги до оформлення облікової картки науково-дослідної роботи.
                         3.5.3.1. Загальні відомості.
                         3.5.3.2. Відомості про Виконавця.
                         3.5.3.3. Відомості про власника результатів НДР.
                         3.5.3.4. Джерела, напрями та обсяги фінансування НДР.
                         3.5.3.5. Основні відомості про НДР.
                         3.5.3.6. Заключні відомості.
              3.5.4. Вимоги до оформлення інформаційної картки науково-технічної продукції.
                         3.5.4.1. Загальні відомості.
                         3.5.4.2. Відомості про власника науково-технічної продукції.
      3.6. Додаток 1. Реєстраційна картка НДР (РК).
      3.7. Додаток 2. Облікова картка НДР (ОК).
      3.8. Додаток 3. Інформаційна картка науково-технічної продукції (ІК НТП).
      3.9. Додаток 4. Приклад змісту файлу з РК, який передається на магнітному носії.
      3.10. Додаток 5. Приклад змісту файлу з ОК, який передається на магнітному носії.
      3.11. Додаток 6. Приклад змісту файлу з ІК НТП, який передається на магнітному носії.

4.   ДСТУ 3008-95. ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ Структура і правила оформлення

5.  Загальні вимоги щодо організації та порядку виконання науково-дослідних робіт (НДР), які ініціюються колективом науково-педагогічних працівників (НПП) ДВНЗ УДХТУ, та виконуються в межах їх основного робочого часу визначені наказом № 324 від 24 грудня 2015 року „Про науково-дослідні роботи науково-педагогічних працівників” та Положенням про порядок виконання кафедральних науково-дослідних робіт.

Зразки документів: