УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Зліва на право: (Сорочкіна Катерина Олександрівна; Калашнікова Анастасія Миколаївна; Калашніков Юрій Володимирович;
Василенко Інна Анатоліївна; Скиба Маргарита Іванівна)

Голова Ради

Скиба Маргарита Іванівна – голова ради молодих вчених, к.т.н, асистент кафедри технології неорганічних речовин та екології.

e-mail: udhtu.rmv@gmail.com

Заступник Голови Ради

Василенко Інна Анатоліївна – к.т.н., доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології. Керує науковою діяльністю Ради, очолює один з наукових напрямків діяльності Ради. Підтримує наукові зв'язки з вітчизняними, закордонними та міжнародними організаціями аналогічного профілю, веде наукове листування Ради з іншими Радами, організовує підготовку до друку видань Ради.

e-mail: innav@i.ua

Відповідальний Секретар

Сорочкіна Катерина Олександрівна – науковий співробітник кафедри технології неорганічних речовин. Організовує науково-дослідницьку діяльність Ради, розробляє тематику наукових конференцій, семінарів, симпозіумів у співпраці з представниками структурних підрозділів факультетів у Правлінні Ради.

e-mail: kate_3110@mail.ru

Голова молодих вчених механічного факультету

Анісімов Володимир Володимирович – к.т.н, асистент кафедри обладнання хімічних виробництв. 

e-mail: wovilon@mail.ru

Голова молодих вчених економічного факультету

Рябцева Ольга Евгенівна – к.е.н, доцент кафедри менеджменту та фінансів. 

e-mail: olga_ryabtseva@mail.ru