УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями:

 • 02.00.01 "Неорганічна хімія";
 • 02.00.05 "Електрохімія"

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 528, строк повноважень ради два роки.

CКЛАД РАДИ

Голова ради:

 • Данилов Фелікс Йосипович, д.х.н., спеціальність 02.00.05

Заступник голови:

 • Штеменко Олександр Васильович, д.х.н., спеціальність 02.00.01

Вчений секретар:

 • Проценко Вячеслав Сергійович, д.х.н., спеціальність 02.00.05

Члени ради:

 • Варгалюк Віктор Федорович, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Веліченко Олександр Борисович, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Верещак Віктор Григорович, д.т.н., спеціальність 02.00.01;
 • Гевод Віктор Сергійович, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Гельмбольдт Володимир Олегович, д.х.н., спеціальність 02.00.01;
 • Зінченко Віктор Федосійович, д.х.н., спеціальність 02.00.01;
 • Кошель Микола Дмитрович, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Кублановський Валерій Семенович, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Купрін Віталій Павлович, д.х.н., спеціальність 02.00.01;
 • Ранський Анатолій Петрович, д.х.н., спеціальність 02.00.01;
 • Розанцев Георгій Михайлович, д.х.н., спеціальність 02.00.01;
 • Сніжко Любов Олександрівна, д.х.н., спеціальність 02.00.05;
 • Чигиринець Олена Едуардівна, д.т.н., спеціальність 02.00.05.

ОБ'ЯВА ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

 


ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ

2016 рік

Дисертаційна робота Демчишиної Оксани Вікторівни на тему: «Електрохімічні властивості монозаміщених аквакомплексів нікелю».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Кірсанової Ірини Вікторівни на тему: Тонкошарові оксидно- і сульфідно-молібденові електроди у літієвих хімічних джерелах струму».

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Рубльової Єлизавети Дмитрівни на тему: "Похідні полігексаметиленгуанідину – комплексні інгібітори електрохімічних і супутніх процесів на низьковуглецевій сталі в нейтральному середовищі".

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

Дисертаційна робота Петренко Ліни Володимирівнина тему: "Кінетика анодного розчинення та пасивації легованих цинкових покриттів".

Автореферат Дисертація Відгук офіційного опонента Відгук офіційного опонента

2015 рік

Дисертаційна робота Середюка Володимира Олександровича на тему: "Вплив природи лігандів на електрохімічні реакції з участю комплексів катіонів хрому".

Автореферат Дисертація    

Дисертаційна робота Бекірової Зареми Зейтуллаївни на тему: "Синтез і властивості координаційних сполук лантанідів з ацилдигідразонами 3-метил-1-феніл-4-формілпіразол-5-ону".

Автореферат Дисертація    

Дисертаційна робота Гумерової Надії Ісмагілівни на тему: "Солі катіонів s- та f-металів із гетерополігексавольфрамоніколат(ІІ)-аніоном структури Андерсона".

Автореферат Дисертація