УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

ISSN 2415-3974

Головний редактор: КОЛЕСНІКОВ Володимир Петрович, к.е.н., проф.

Зазступник головного редактора: ТКАЧЕНКО Алла Михайлівна, д.е.н., проф.

Відповідальний секретар: КОМІРНА Віталіна Віталіївна, д.е.н., доц.

Засновником журналу «Економічний вісник»/«Экономический вестник» є Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет». Журнал видається з 2015 року.

Журнал виходить у світ з періодичністю 2 номери у рік і публікує виконані на високому науковому рівні оригінальні статті, а також оглядові роботи, що присвячені різноманітним аспектам економіки, маркетингу, менеджменту, підприємництву, товарознавству, фінансам та бізнесу.

Економічний вісник публікує статті в пріоритетних областях економіки:

 • економічна наука, основні економічні концепції, теорія;
 • динаміка економіки. Економічний розвиток;
 • математична економіка;
 • історія економічних теорій, доктрин, догм;
 • працевлаштування, економіка парці;
 • регіональна економіка;
 • форми організацій та співробітництва в економіці;
 • фінанси;
 • економічне становище. Економічна політика. Управління та планування;
 • виробництво. Послуги. Ціни;
 • торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка;
 • бухгалтерський облік;
 • організація виробництва, менеджмент. Економіка підприємства;
 • маркетинг;
 • реклама. Служба зовнішньої інформації та реклами (паблік рілейшинз)

Редколегія також приймає до друку статті, пов'язані з новими й такими, що активно розвиваються, галузями економіки, підприємництва та товарознавства (послуги, торгівля менеджмент маркетинг, біржова діяльність, математичне моделювання економічних процесів, аналітика економічно-фінансових ризиків, економічна безпека).

Журнал публікує статті на український, англійській та російській мовах.

Журнал «Економічний вісник»/«Экономический вестник» відносно новий, тому на даний момент часу подані необхідні документи для отримання ISSN, та готуються документи для внесення його до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економічного напрямку.

е-mail: red_otd@dicht.dp.ua або v.v.komirna@ukr.net

САЙТ ЖУРНАЛУ та АРХІВ НОМЕРІВ