УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

Ми у соціальних мережах:

ISSN 2413-7987 (Online),  ISSN 0321-4095 (Print)

Головний редактор: ДАНИЛОВ Фелікс Йосипович, заслужений діяч науки і техніки України, д.х.н., проф.

Заступник головного редактора: ПРОЦЕНКО Вячеслав Сергійович, д.х.н., проф.

Відповідальний секретар: БЕРЗЕНІНА Оксана Валеріївна, к.б.н., доц.

Журнал видається з 1965 року періодичністю – 6 номерів у рік і публікує виконані на високому науковому рівні оригінальні статті, а також оглядові роботи, що присвячені різноманітним аспектам хімії та хімічної технології. Журнал публікує статті на український, англійській та російській мовах.

Тематика статей, які друкуються у журналі, різноманітна і динамічна. Вона охоплює традиційні напрями хімічної науки (неорганічна, органічна, аналітична, фізична та колоїдна хімії, електрохімія, хімія високомолекулярних сполук, хімія високих енергій) та хімічної технології (технологія полімерних і композиційних матеріалів, технологія неорганічних речовин та продуктів органічного синтезу, хімічна технологія палива і паливо-мастильних матеріалів, технологія тугоплавких неметалічних матеріалів, процеси та апарати хімічної технології, технічна електрохімія, хімічний опір матеріалів та захист від корозії тощо).

Редколегія також приймає до друку статті, пов'язані з новими й такими, що активно розвиваються, галузями хімії та хімічної технології (серед них і ті, що стосуються мультидисциплінарних напрямів – нанохімія і нанотехнології, хімічне матеріалознавство, "зелена" хімія, комп'ютерна хімія тощо).

Всі статті, що публікуються у журналі "Питання хімії та хімічної технології", проходять рецензування (single-blind peer review).

Журнал зареєстрований у переліку наукових фахових видань України для опублікування основних наукових результатів дисертацій та наукових праць здобувачами наукових ступенів і вчених звань за галузями хімічні і технічні науки (наказ МОН від 29.12.2014  № 1528).

Журнал індексується та реферується у наступних міжнародних науко-метричних базах: Chemical Abstracts Service (CAS)Google ScholarJ-GateРеферативний журнал хіміїOpen Academic Journals Index. Журнал включений до міжнародної бази Ulrich's Periodicals Directory.

САЙТ ЖУРНАЛУ та АРХІВ НОМЕРІВ