РЕКТОР ДВНЗ УДХТУ


Ректор ДВНЗ УДХТУ

ПІВОВАРОВ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри ТНР та Е.

Наукові інтереси: теоретичні та прикладні дослідження нерівноважної низькотемпературної плазми в технології неорганічних речовин та інших галузях науки і виробництва.

Публікації: автор 9 монографій, 1 навчального посібника, співавтор понад 360 наукових публікацій, авторських свідоцтв, патентів та тез доповідей на симпозіумах та науково-практичних конференціях різного рівня.

Під його керівництвом захищено 7 кандидатських та 2 докторські дисертації.


ПРОРЕКТОРИ


Голеус Віктор Іванович

Перший проректор

Голеус Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор

Наукові інтереси: дослідження умов склоутворення, взаємозв’язку між хімічною будовою, оксидним складом та фізико-хімічними властивостями боросилікатних та інших оксидних стекол, розробка математичних моделей для опису властивостей стекол в залежності від їх оксидного складу, синтез нових оксидних стекол та розробка основ технології виготовлення з них електроізоляційних, жаростійких, корозійностійких та інших функціональних покриттів на металах і кераміці.

Публікації: автор понад 150 наукових публікацій і більше 50 авторських свідоцтв і патентів.

Керівник захищених 2 докторських та 7 кандидатських дисертацій.

Тел: +38 (0562) 46-21-21

Часи прийому: Пн-Пт, 8:30-17:15

   
Харченко Олександр Васильович

Проректор з наукової роботи

Харченко Олександр Васильович, доктор хімічних наук, професор

Наукові інтереси: синтез функціональних похідних азот- та сірковмісних гетероциклів на основі продуктів S-амідоалкілювання та пошук біологічної активності отриманих сполук; дослідження в галузі синтезу біологічно активних гетероциклічних сполук.

Публікації: співавтор посібника з грифом МОН та однієї монографії, автор понад 170 наукових публікацій, 5 патентів.

Керівник 9 захищених кандидатських дисертацій.

Тел: +38 (0562) 46-13-21

Часи прийому: Пн-Пт, 8:30-17:15

   

Проректор з науково-педагогічної роботи

Рижова Ольга Петрівна, кандидат технічних наук, доцент

Тел: +38 (0562) 46-21-21

Часи прийому: Пн-Пт, 8:30-17:15

   
Кравченко Олександр Васильович

Проректор з педагогічної роботи та комплексного розвитку університету

Кравченко Олександр Васильович, доктор технічних наук

Часи прийому: Пн-Пт, 8:30-17:15

   

Помічник ректора з питань безпеки і запобігання та виявлення корупції

Андрусенко Анатолій Станіславович

Часи прийому: Пн-Пт, 8:30-17:15